5 april 2013

VVD-Wethouder Kirkels opgestapt

VVD-wethouder Anton Kirkels is met onmiddellijke ingang opgestapt.Hij maakte zijn beslissing gisteren aan het begin van de raadsvergadering bekend, nog voor het inhoudelijke debat over het complex Poort van Limburg. In dat grootschalige project is sprake van een miljoenentekort. Kirkels gaf aan onvoldoende perspectief te zien voor een vertrouwensrelatie met (een deel van) de raad en stelt daarom zijn bestuurszetel ter beschikking. ook gaf hij aan zich niet eerder te hebben geuit omdat hij het afleggen van verantwoording niet wil ontlopen.

De SP nam geen genoegen met het opstappen van Kirkels alleen en eiste het vertrek van alle wethouders. Die motie kreeg alleen de steun van de PvdA. Het college, dat totaal overrompeld werd door het opstappen van Kirkels, zal vandaag met een reactie komen. De Rekenkamer concludeerde dat de gemeentelijke organisatie beter risicomanagement moet leren toepassen om verdere tekorten te voorkomen.

Door het project Poort van Limburg, het gebouwencomplex aan de Zuid-Willemsvaart bij de stadsbrug dat een zalencentrum, een bedrijvenverzamelgebouw en appartementen omvat, blijft de gemeente Weert de komende jaren nog met forse tekorten zitten.