10 november 2015

Gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnecollectoren

De PvdA Weert wil meer ambitie duurzaamheid: Zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnecollectoren

Rond het thema duurzaamheid werd de afgelopen jaren veel gepraat en onderzocht maar er kwam geen boter bij de vis.
Was Weert in het verleden voortvarend bezig door bijvoorbeeld het College, het dorphuis Swartbroek en de brede school op Keent te voorzien van een aardwarmtekoppeling om de duurzaamheid te vergroten, de afgelopen jaren is het wel heel stil geworden. Daar moet verandering in komen.
De gemeente Weert heeft veel gebouwen in eigendom en een aantal hiervan kan gemakkelijk voorzien worden van zonnecollectoren die stroom of warmte opwekken. Op dit moment wordt het financieel aantrekkelijk om dat te doen. De gemeente spaart hiermee kosten op de elektriciteitsrekening, wat beter is dan te bezuinigen op het minimabeleid zoals de huidige coalitie van SP, Weert Lokaal en VVD nu doet.
Zou het niet mooier zijn de Zaal in Stramproy te voorzien van zonnecollectoren en daarmee fors te bezuinigen op de energierekening in plaats van de bibliotheek te sluiten. Het is maar waar je de prioriteiten legt!
Daarom zal de PvdA tijdens de komende begrotingsbehandeling met het voorstel komen om binnen vijf jaar minimaal de helft van de gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnecollectoren. Daarmee komt er eindelijk weer beweging in het milieuvriendelijk maken van onze gemeente en verdienen we ook geld zodat de belastingen niet met ruim 11% omhoog moeten.