18 maart 2014

Eindelijk duidelijkheid over verkeersregels winkelpromenade!

Geachte redacties, inwoners en bezoekers van Weert,
Inmiddels is ons promotiefilmpje op internet meer dan 30.000 keer bekeken. Dat was in eerste instantie niet onze bedoeling. Het ging bij ons om het inhoudelijke verhaal, wat wij door middel van zang, woord en beeld aan de kiezers in Weert wilden overbrengen. Het overgrote deel van die 30.000 kijkers heeft er geen commentaar op geleverd en het voor kennis aangenomen. Wij hopen dat onze boodschap dan ook bij hen is aangekomen en dat ze 19 maart een weloverwogen keuze maken.
De grootste bijdrage aan het succes van het filmpje, was het bericht op Geenstijl.nl, waarin stond dat onze lijsttrekker Fanida Kadra op haar scooter (snorfiets!) diverse verkeersovertredingen beging. Deze conclusie blijkt nu wel wat overhaast getrokken te zijn. We hebben na al deze reuring namelijk nogmaals de gemeente benaderd om uitsluitsel hierover te krijgen. Aangezien dat men het ook niet wist, heeft de gemeente de moeite genomen om een verkeersdeskundige advies te vragen in deze kwestie.
Men kwam uiteindelijk met het volgende antwoord:
“Of er nu wel of geen snorfietsen op de promenade in Weert mogen rijden, hebben we uitgezocht. Het was wel even wat zoekwerk want een snorfiets is een beetje fiets en een beetje bromfiets! Uiteindelijk hebben we van een expert op dit gebied het antwoord gekregen dat waar een fiets mag rijden ook een snorfiets is toegestaan.”
De expert baseert zich op de volgende wetteksten:
Artikel 2b RVV 1990
De regels van dit besluit betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald.
Gevolg van dit artikel is dat de snorfietser de regels (gedragsregels en tekens) van de fietser volgt.
Fietsers toegestaan is ook snorfietsers toegestaan. Tenzij anders bepaald.
In Weert bestaat er geen verbod voor snorfietsen in het promenadegebied. De gemeente antwoordt dan ook:
“In Weert staat op de borden dat fietsen op bepaalde tijden zijn toegestaan. In die tijden zijn dus ook snorfietsen toegestaan.”
We hopen als PvdA Weert voor de toekomst een verbetering in de communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners van Weert, een helder verkeersbordenbeleid en minder onterechte boetes.

Fractie en Campagneteam PvdA Weert.