30 augustus 2014

Een nieuwe start van een politiek jaar!

Het zomerreces is voorbij. De eerste algemene commissie vergadering zit erop. Veel wijzigingen in de vergaderstructuur worden de komende tijd doorgevoerd. Het wordt definitief als blijkt dat de nieuwe opzet efficiënter werkt. Ieder maand een raadsvergadering i.p.v. eens per 6 weken. Van 4 naar 2 commissies. Op een avond 2 informatie bijeenkomsten die gelijktijdig plaatsvinden. Het toestaan van commissieleden zijnde geen raadsleden. Het was de bedoeling dat Ton Adriaens dit zou gaan doen voor de PvdA. Maar door omstandigheden is dat helaas niet mogelijk. Aangezien onze fractie, die uit drie dames bestaat, niet echt een financieel expert in haar midden heeft hebben wij ervoor gekozen om Leon Heuvelmans deze plaats te laten innemen.

Als ik lees hoe een en ander geregeld gaat worden moet ik zeggen dat ik me af en toe afvraag of het nog wel is toegestaan dat de raad kritisch kijkt naar de stukken en de kaders stelt voor de zaken die er spelen en een controlerende taak kan hebben.

Ik ben een echte dossiervreter. Wil de details weten om de hoofdlijnen scherper te kunnen neerzetten. Ik merk nu al dat collega raadsleden van andere fracties het kort willen houden en het vooral niet te moeilijk willen maken voor het College van B&W. Ik heb besloten dat ik het gewoon wil blijven doen zoals ik het deed. Dossierkennis en goed voorbereid naar vergaderingen gaan. Het is natuurlijk nooit de bedoeling om vergaderingen over te doen. Maar als ik nu zie hoe strak de vergaderstructuur wordt neergezet twijfel ik of het gaat werken. Ik sta open voor veranderingen maar onder de voorwaarden dat je kritisch en constructief moet kunnen blijven. Maar vooral dat je de discussie op basis van argumenten altijd mag voeren.

Wat me nog meer benauwd is dat er de afgelopen maanden een andere sfeer in de raad is ontstaan. Het oppositie /coalitiegevoel overheerst en daar baal ik van. Het was de voorzitter van Weert Lokaal die aangaf dat er een sterke oppositie moest komen en dat daarom de keuze was gemaakt voor bepaalde partijen in de coalitie. Het was de bedoeling dat de mening en de inbreng van de oppositie er echt toe zou doen. Tot op heden heb ik daar heel weinig tot niets van gemerkt.

De grootste verliezer van de verkiezingen de VVD heeft tot op heden de grootste mond. Gesteund door de SP. En eerlijk is eerlijk je vraagt je af waarom Weert Lokaal, de grote winnaar van de verkiezingen, dit toestaat.

Voor de goede orde de oppositie bestaat uit CDA-D’66-PvdA en de coalitie bestaat uit Weert Lokaal-SP-VVD.

Ik ben benieuwd hoe het dit jaar zal gaan. Ik hoop ook dat de kritische kanttekeningen die in de vorige raad vaak door diverse partijen werden gemaakt ook nu worden geuit. Uiteindelijk kun je dan toch het beste een goed besluit nemen. Ik hoop ook dat partijen trouw blijven aan hun beloftes van voor de verkiezingen. Ik hoop ook dat de partij ideologie niet wordt verloochend. Dat geeft net de kleur aan de raad. En als ik een wens mag doen dan hoop ik dat de argumenten van de oppositie daadwerkelijk meetellen.

Ik maak me zorgen dat het pluche alles vloeibaar heeft gemaakt. Dat macht mogelijk de boventoon gaat voeren terwijl het belang van de inwoners van Weert op de eerste plaats moet staan.

Ik wens alle raadsleden heel veel wijsheid toe in een tijd waarin er veel moeilijke beslissingen moeten worden genomen.