Door op 18 september 2013

Scholen met Gymzaal en Kinderopvang?

De eerste week met vergaderingen van de commissies zit er weer op. Ik vind het na de vakantie altijd weer fijn om te beginnen met mijn raadswerk.

Als ik de persberichten van de afgelopen mag geloven hebben wij als raad niets meer in te brengen. Ik weet niet anders dan dat de raad het hoogste orgaan is binnen de gemeente. Zou Weert hierop een uitzondering vormen? Dat zal toch niet waar zijn. Hier een  voorbeeld van de afgelopen weken:

Het College van B&W van Weert meldt dat zij vinden dat er geen gymzaal en kinderopvang bij de basisschool op Laarveld en Leuken kan komen.

Waarom bij de laatste 2 scholen niet de lijn vasthouden. Kinderopvang hoort bij de school. Gymzaal daar zou eens gekeken moeten worden wat de kosten zijn als kinderen met de bus moeten worden vervoerd. Neem ook de milieubelasting mee in dat verhaal. De school op Leuken heeft de komende jaren een stabiel leerlingen aantal. Persoonlijk ben ik voorstander van en kinderopvang en ook een gymzaal. De gebouwen kunnen multifunctioneel worden gebruikt. Ontspanningsruimte voor alle doelgroepen. Toekomstige voorziening voor ouderen, invulling als servicepunt enz. enz.

Dit is  voor de Pvda-Weert- Fractie nog  geen gelopen zaak.