De verbonden samenleving!

20 november 2017

Wat is verbondenheid en wat is een verbonden samenleving? Voelen wij ons verbonden met de leden van de vereniging waarvan we lid zijn, met onze buren, onze wijk, onze stad, of misschien toch alleen met onze vrienden en gezinsleden? Verbondenheid kun je niet creëren of sturen. Je voelt je verbonden met mensen of groepen waarin je jezelf herkent en waar je je vertrouwd en veilig voelt.

Tegenwoordig zie je dat (weer) steeds meer Weertenaren zich verbonden voelen met de mensen uit hun straat en
wijk. Buurtbewoners kennen elkaar, hebben meer voor
elkaar over. Een praatje met de buurman die alleen is, een boodschapje voor de oudere dame verderop, ook de bladeren bij de buren opvegen. ‘Initiatieven’ ontstaan niet omdat

dit in een gemeentelijke notitie staat, maar omdat mensen zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het gaat om de leefbaarheid in de eigen straat en wijk. Zijn dit vormen van ‘burgerinitiatieven’? Ik weet het niet. Het gaat gewoon om menselijkheid en betrokkenheid.

Een verbonden samenleving is ook een veilige samenleving. De ‘Buurt WhatsApp-groepen’ zijn daar een goed voorbeeld van net als ‘Buurtpreventie Weert’ tijdens het ‘Donkere Dagen Offensief’. Een mooie samenwerking tussen buurtbewoners, de gemeente Weert, de politie en stadstoezicht om tijdens de wintermaanden de sociale controle en veiligheid in de wijken te verbeteren.

Zijn nu alle problemen opgelost en leven wij hier in een ideale samenleving? Er zijn altijd verbeterpunten. Er kan heel veel zonder bemoeienis van de gemeente. Maar daar waar daadwerkelijk ondersteuning nodig is, moet die ook goed geleverd worden. De gemeente Weert is er voor haar inwoners en niet andersom: de juiste dienstverlening op de juiste manier communiceren…

Verbondenheid ontstaat, initiatieven ontstaan, maar
het kan beter. Laten wij
daarin als gemeente Weert het goede voorbeeld geven en de Weertenaren ‘Zeven Zekerheden’ bieden:

• Wij zijn er als overheidsinstantie voor
onze inwoners, en niet andersom.
• Wij dienen een betrouwbare overheid te zijn.
• Wij zijn dienstbaar aan onze inwoners.
• Wij communiceren vriendelijk met onze inwoners.
• Wij leggen zaken goed en duidelijk uit.
• Wij nemen onze inwoners serieus qua inbreng en inspraak. • Wij streven minder regels na waar dat mogelijk is en waar meer ruimte moet zijn voor burgerinitiatieven.

Wij zijn allemaal samen verbonden in de gemeente Weert!

Fanida Kadra, fractievoorzitter PvdA-Weert