Door op 9 mei 2014

DE KIEZERS MAKEN EEN KEUZE!

Overpeinzing uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 8 mei 2014.

Voorzitter, collegae en aanwezigen,
Ik wil u graag deelgenot maken van een overpeinzing van de fractie van de PvdA Weert.
Genaamd: DE KIEZERS MAKEN EEN KEUZE!
De kiezers spreken zich, middels hun stem uit, over wie zij graag als hun volksvertegenwoordiger zien en ook over een mogelijk te vormen samenwerking van partijen om te komen tot een coalitie.
Wij respecteren de keuze die gemaakt is door Weert Lokaal, de grootste partij en de grootste winnaar. Maar wij hebben er moeite mee dat het signaal wat door de kiezers is afgegeven en wat tot uitdrukking komt in aantal zetels of anders gezegd in winnaars, gelijkblijver en verliezers niet wordt gerespecteerd. Het signaal wat door de kiezers is afgegeven is niet opgepakt. Is dat de kiezer serieus nemen? Politieke partijen vinden toch dat kiezers vertrouwen moeten hebben in de politiek. Hoe kan de politiek dit verwachten als het signaal van de kiezer wordt genegeerd.
De   PvdA Weert heeft een zetel verloren, ons past bescheidenheid en dat hebben wij vanaf het moment dat de uitslag bekend was ook aangegeven. Maar wij betreuren het dat er geen gehoor is gegeven aan het signaal van de kiezers.
Beste collega raadsleden wees niet bang de fractie van de PvdA Weert zal haar rol als een van de oppositie partijen op een faire en eerlijke manier invullen. Constructief, kritisch, de focus op de inwoners van Weert. Of zoals de heer Laenen aangaf bij het bekend maken van de beoogde coalitiepartijen, een sterke oppositie. De PvdA Weert gaat voor de kansen die deze rol ons biedt.

Namens mijn fractiegenoten wil ik alle collega raadsleden, het college, de griffie en het ambtelijk apparaat heel veel succes toewensen in de komende raadsperiode.