Door op 1 november 2015

D66, SP en PvdA over bijstandsplan gemeente; is een andere richting niet mogelijk?

 

De gemeente Weert wil flink het mes zetten in het bedrag dat ze jaarlijks kwijt is aan het uitkeren van bijstand. De kosten moeten van bijna 13,5 miljoen naar ruim 11.5 miljoen. De gemeente wil meer controle, strengere regels, ‘controle aan de voorkant’, enzovoorts. Maar D66, SP en PvdA vragen zich af of er geen alternatief mogelijk is.

D66 organiseerde onlangs een discussieavond over het begrip basisinkomen. Hierbij kwamen ook ideeën voor minder regeltjes in onder andere de langdurige bijstand langs. D66 commissielid Tim Nijs; ‘Het lijkt erop dat Weert met haar plan tegen een landelijke trend in gaat. In al meer dan vijftig Nederlandse gemeenten worden plannen ontwikkeld om regels juist meer los te laten. In Wageningen bijvoorbeeld wordt binnenkort gestart met een vertrouwensexperiment in de bijstand. In het kort komt het erop neer dat mensen die langdurig in de bijstand zitten een vast bedrag per maand krijgen waarin ook allerlei gemeentelijke toeslagen in verwerkt zitten. Ze hoeven vervolgens niets te verantwoorden en worden ook niet gekort als ze ernaast willen gaan werken’.

D66, SP en PvdA willen in Weert het initiatief nemen om anders tegen de zaak aan te gaan kijken. Ze gaan aan de agendacommissie voorstellen om in de informatiebijeenkomst Inwoners van 1 december aanstaande het raadslid Mark Giebels (D66) uit Wageningen een presentatie aan de Weerter raad te laten geven over het vertrouwensexperiment in zijn stad.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet: ‘Weert wil snijden in de kosten. Dan lijkt het ons interessanter om na te denken over het afschaffen van controleapparaat in plaats van nog meer regeltjes en het korten op mensen. Door geen voorwaarden te stellen krijgen mensen meer vrijheid zonder dat het de gemeente extra geld kost en we lossen mogelijk de ‘armoedeval’ op. Mensen worden nu gekort op hun bijstand als ze een baan vinden waardoor werken niet loont. Resultaten elders laten zien dat binnen één jaar 25% van de mensen die langdurig in de bijstand zit een baan vindt’.

PvdA fractievoorzitter Fanida Kadra: ‘Wij zijn van mening dat met een regelarme bijstand mensen, waarvoor het vinden van een baan op dit moment een illusie is, weer een gevoel van eigenwaarde krijgen en zich weer zinvol kunnen bezighouden met maatschappelijke activiteiten zoals vrijwilligerswerk en hierdoor weer aantrekkelijker worden voor werkgevers. Dat vinden wij beter dan zoals nu de praktijk is waarin mensen continu bezig zijn met het invullen van formuliertjes en bureaucratische rompslomp ter verantwoording’.
Weert kent een kleine duizend bijstandsgerechtigden waarvan iets meer dan de helft langdurig, méér dan drie jaar, een bijstandsuitkering krijgt.