Door op 15 november 2014

Begrotingsbehandeling Gemeente Weert : wedstrijd vèr-plassen!

Als je in de wurggreep zit zorg je dat je niet wordt gewurgd!
Als je de leider bent zorg dan dat je niet de lijder wordt!
Zo jammer dat de uitgestoken hand van PvdA, CDA en D’66 niet werd aangenomen.
Om af te sluiten met de woorden van Hendrik Stals,
.. een vèr-plaswedstrijd! Ik voeg daar aan toe:
De coalitie deed een plas en alles ging verder zoals het was.
Het konijn van Marie-Michèle Stokbroeks D’66 zit nog steeds verstijfd op de weg en ziet het einde naderen,
Het realisme, een pas op de plaats en zorgen voor een solide financiële basis, van Fanida Kadra PvdA.
De oppositie heeft er alles aan gedaan om een verantwoorde sluitende begroting te realiseren. Het mocht niet zo zijn.
De schaduw van sommige partijen is blijkbaar te groot om er overheen te stappen.
Het algemeen belang laten prevaleren boven het partij belang is blijkbaar te moeilijk.

10805796_713606798729715_735794483047946695_n
Om dit amendement van PvdA, CDA en D’66 ging de discussie.
Wedstrijd verplassen!
Jammer ja verschrikkelijk jammer dat er partijen zijn die wel het verste willen plassen maar niet over hun eigen schaduw heen willen stappen.
In het amendement staan 2 vinkjes die aangeven wat het grote struikelblok was. College en coalitie, Weert Lokaal, SP en VVD vonden bij het eerste vinkje: ” onvoldoende duidelijk en twijfel over de juistheid van de geraamde opbrengsten” niet kunnen. Terwijl uit antwoorden van het College op vragen van PvdA CDA en D’66 blijkt dat de cijfers niet correct zijn.
Vervolgens geeft het 2e vinkje aan dat ieder voorstel uit de prioriteiten aan de raad wordt voorgelegd.
Op die manier kan iedere partij zijn eigen afweging maken over wat de partij wel of niet wil uitvoeren.
Ook dat kan niet vinden het College en de Coalitie. Hoe ondemocratisch kan de democratie zijn.
Een ding is duidelijk: de oppositie partijen PvdA, CDA en D’66 hebben op schrift en bij monde van Fanida Kadra, Hendrik Stals en Jeffreye Vossen alles in het werk gesteld om open en eerlijk een goed voorstel neer te leggen voor een sluitende begroting. Eerst samen zorgen voor een solide basis. In plaats van de uitgestoken hand van de oppositie aan te nemen hebben zowel College als Coalitie ervoor gekozen om de inwoners van Weert de te leveren bezuiniging te laten betalen door buiten de OZB ook nog andere lasten te verzwaren.
Te triest voor woorden.