Door op 16 februari 2014

Appartementen Kloosterstraat ja of nee?

Dat is de discussie waar het over gaat. Uiteindelijk heb ik nee gezegd. Waarom?
In het verleden is er toestemming gegeven voor de bouw van de moskee in de huidige vorm en omvang en hoogte. Dit voorstel is nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betrof een art. 19 lid 2 (oude wet ruimtelijke ordening) vrijstelling en dat was een bevoegdheid van het College. De raad heeft naar mijn mening dus nooit de discussie mogen voeren of de huidige plek voor de moskee wel de juiste was.
De moskee, een prachtig bouwwerk, betaald uit eigen middelen van de islamitische gemeenschap, is gebouwd zonder minaret want dat viel niet onder de vrijstelling art. 19 lid 2.
Door nu voor het overige deel van dit perceel aan de Kloosterstraat een nieuw bestemmingsplan vast te stellen roep je problemen op. Geluidsoverlast, parkeeroverlast, inrit aan de Franciscuslaan (niet gewenst vanwege de mooie bomenstructuur), wildparkeren. Mogelijk als wisselgeld de bouw van een minaret.
Wat is een belangrijk onderdeel van wijkontwikkeling:
In mijn ogen verbeteringen die een positieve uitwerking hebben op de wijk. De keuze uit het verleden door het College en de keuze van de huidige gemeenteraad dragen niet bij aan een verbetering van de wijk.  Zeker niet wat betreft de onderlinge verhoudingen.
Na gesprekken met de wijkraad en de bewoners van de wijk was het mij duidelijk: zij zitten allemaal niet te wachten op deze ontwikkeling.
Jammer dat je fouten uit het verleden niet terug kunt draaien. Je kunt wel zorgen dat de fout beperkt blijft. Daarom heb ik een andere keuze gemaakt.
De mensen in de wijk de Biest zijn voor mij het allerbelangrijkste.