Door op 26 februari 2017

Afgelopen raadsvergadering over de aanpassingen van het Stationsplein

Wij als PvdA fractie zijn van mening dat je de chaos op het plein moet aanpakken voordat er een tweede chaos ontstaat.

 

Wij vinden dat de volgende zaken moeten gebeuren:

*Extra verlichting op het plein, met name in de avonduren is het er erg donker. Dit punt is toegezegd door de wethouder en wordt aangepakt.

* Extra Kiss & Ride aan de kant van Antje van Statie.

Met de extra Kiss & Ride die in het voorstel van ons staat los je het parkeer probleem dat zich nu voordoet niet op. Echter het is een begin. Hiervoor hebben wij een amendement ingediend, deze is niet aangenomen. De wethouder heeft ons amendement afgeraden. Omdat er volgens hem teveel blik staat, als je uit het station komt. Dit is vreemd, want als je een station uitkomt dan zie je meestal auto’s die er geparkeerd staan. Dat is niet alleen in Weert zo maar overal in heel Nederland. Of wil de ondernemer het niet , die daar zit?

* Er moet een blauwe zone komen bij de Kiss & Ride parkeerplaatsen. Zodat men handhavend kan optreden. Aangezien er nu niet gecontroleerd kan worden, staan auto’s er te lang geparkeerd. Ook dit amendement werd door de wethouder afgeraden. Zelfs coalitie partij VVD was hierin niet thuis, terwijl de VVD normaal voor veiligheid en handhaving is.

*Ons derde voorstel om een zebrapad aan te leggen op het Stationsplein. Zodat de oversteek duidelijker wordt voor blinden, slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn.

Ook hier kregen we nul op het request. Weer geadviseerd door dezelfde wethouder. Hier gaat het om de veiligheid van de voetgangers en ook hier was de VVD niet thuis.

Er werden tijdens de raadsvergadering allerlei argumenten opgevoerd om onze voorstellen niet aan te nemen, argumenten die geen hout snijden.

Het Stationsplein is een hoofdpijndossier voor de raad en de inwoners van Weert. Wij als PvdA vragen ons dan ook af, of door het aangenomen raadsvoorstel de chaos wordt opgelost. Als je het ons vraagt dan wordt de chaos niet opgelost.

Er wordt volgens ons weer geïnvesteerd maar het blijft onveilig.

PvdA Weert.