ACTIEF BURGERSCHAP & POLITIEK

5 maart 2018

Zondagmiddag 25 februari vond in “Keenterhart” een bijeenkomst plaats met als thema “Actief Burgerschap & Politiek”. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Provinciaal Platvorm Diversiteit (PPD) i.s.m. SMKK en ProDemos. De vraag waarom deze bijeenkomst draaide was, hoe mensen met een andere cultuur of geaardheid en chronisch zieken enz. actief kunnen meedoen in de samenleving? Middels een presentatie werd getoond op welke manier men actief kan meedoen in de samenleving. Dit kan door lid te worden van een vereniging of door het verrichten van vrijwilligerswerk. De mate van betrokkenheid kan variëren van simpel lidmaatschap of deelname aan activiteiten tot medezeggenschap door toe te treden tot bestuur of adviesraden.

De middag begon met een simpele quiz waarbij een aantal stellingen over de gemeenteraadsverkiezingen verkondigd werden. De uitgenodigde raadsleden en/of kandidaat raadsleden van diverse politieke partijen en de aanwezige bezoekers konden middels het opsteken van een rode of groene kaart aangeven of de stelling waar of niet waar was. Daarna volgde een debat aan de hand van wederom een aantal stellingen.

Namens de PvdA Weert deed Malika Zaâboul mee aan dit debat. Zij verklaarde er zelf een “positief” gevoel aan over te hebben gehouden, ondanks het feit dat (helaas) geconstateerd mag worden dat het aantal, niet aan een van de aanwezige politieke partijen verbonden, bezoekers tegenviel.