Aangenomen PvdA moties tijdens de begrotingsbehandeling